Pobierz program mpGabinet Stomatologiczny

Program mpGabinet Stomatologiczny dostępny jest dla systemów Windows oraz macOS.

mpStomatolog - Gabinet Stomatologiczny

Pobierz v18.6.11 (99.1 MB) - dla Windows

Pobierz v18.6.11 (88.8 MB) - dla macOS

Pobierz v18.6.11 (88.8 MB) - dla macOS (Retina)

Wersja dla systemu Windows automatycznie rozpoznaje rodzaj zainstalowanego systemu i instaluje program w wersji 32- lub 64- bitowej. Jeśli zatem pracujemy w Windows 64-bit, mpGabinet Stomatologiczny będzie także w takiej wersji zainstalowany. Dzięki temu będzie wydajniejszy, a praca w nim znacznie przyjemniejsza.

Wymagania: Windows 8 lub nowszy, OS X 10.10 (Yosemite) lub nowszy; min. 4 GB RAM, min., 300 MB HDD, procesor Pentium 1 GHz

Lista zmian

Numery wersji programu mpStomatolog określają jednocześnie datę ich wydania, np. wersja 18.1.24 oznacza, że program został wydany 24 stycznia 2018 roku.

Wersja 17.4.3

 • [Eksport] Możliwość eksportu dokumentów handlowych do programów WAPRO Kaper i WAPRO Fakir;
 • [Sprzedaż] Możliwość wystawiania zbiorczych korekt;
 • [Sprzedaż] Możliwość określenia odbiorcy i płatnika w dokumentach handlowych, zamówieniach, ofertach;
 • [Sprzedaż] Możliwość podejrzenia historii cen danego produktu;
 • [CRM] Możliwość wprowadzania szybkich zdarzeń;
 • [CRM] Możliwość wyodrębnienia okna z kalendarzem;
 • [CRM] Możliwość słownikowego definiowania rodzajów zadań i zdarzeń;
 • [mpGabinet] Możliwość generowania dokumentów magazynowych bezpośrenio z wizyty;
 • [Magazyn] Możliwość tworzenia cenników zakupu;
 • [Magazyn] Rozbudowa cenników i możliwość określania narzutów na grupy produktowy i indywidualne produkty;
 • [Magazyn] Możliwość błyskawiczonego określania cen produktów dla danego cennika;
 • [Magazyn] Możliwość wyświetlenia dostępnych ilości produktów złożonych;
 • [Magazyn] Możliwość zarządzania rezerwacjami produktów;
 • [Interfejs] Możliwość przewijania panelu z filtrami;
 • [Interfejs] Możliwość ukrywania lewego panelu menu (CMD+M);
 • [Interfejs] Możliwość ukrywania prawego panelu w oknie głównym;
 • [Interfejs] Nowe menu Skróty zapewniające dostęp do opcji z panelu Przyciski szybkiego uruchamiania;
 • [Integracje] Integracja z bramką SMSLabs.pl;
 • [Inne] Możliwość tworzenia buforów z zaznaczonymi rekordami;
 • [Inne] Narzędzia do hurtowych modyfikacji w dok. handlowychm, zamówieniach, ofertach, indeksie produktów itp.;
 • [Inne] Możliwość kopiowania i wklejania pozycji pomiędzy dok. handlowymi, ofertami, zamówieniami itp.;
 • [Inne] Możliwość zaznaczenia kilku kategorii i wyświetlenia elementów należąych do ich sumy;
 • [Inne] Możliwość określania alternatywnych nazw dla innych wersji językowych;
 • [Inne] Rozbudowa mechanizmów reguł o możliwość tworzenia niefiskalnych wydruków;
 • [Inne] Możliwość drukowania kopii paragonu;
 • [Inne] Możliwość dodawania pozycji do dok. handlowego bez zamykania okna wyboru produktu;
 • [System] System monitorowania zmian w rekordach;
 • [System] Obsługa grafiki w oparciu o GPU karty graficznej (wersja BETA, wzrost wydajności na macOS o ok. 200%);
 • [System] Możliwość wyboru grafiki Low i Retina;
 • [System] Prekompilacja modułów (wzrost wydajności o ok. 60%);
 • [System] Współdzielenie bibliotek i wtyczek (wzrost wydajności o ok. 10%);

Wersja 15.8.31

 • Nowość! Dodano pełny podgląd załączników w oknach Pacjenta i Wizyty;
 • Nowość! Dodano nowe importy dokumentów, m.in. Symfonia Handel i Makro;
 • Zmieniono sposób zapisywania rekordów - dodanie pozycji do dokumentu automatycznie zapisuje go w bazie danych;
 • Dodano możliwość definiowania wyjątków w planie pracy dla lekarzy;
 • Rozszerzono globalną wyszukiwarkę o dodatkowe źródła przeszukiwania;
 • Dodano możliwość edycji kategorii wewnątrz dokumentów;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.6.1

Pierwsza publiczna wersja aplikacji mpStomatolog - Gabinet Stomatologiczny. Zawiera m.in.:

 • Moduł Pacjenci - zarządzanie bazą pacjentów;
 • Moduł Wizyty - planowanie i realizacja wizyt;
 • Moduł Recepty - wystawianie recept;
 • Moduł CRM - funkcjonalne zarządzanie relacjami z klientami;
 • Moduł Kontrahenci - zarządzanie bazą kontrahentów;
 • Moduł Sprzedaż - wystawianie faktur, rachunków, paragonów;
 • Moduł Bazy danych - baza leków;
 • Moduł Płatności - obsługa rozliczeń z kontrahentami (pacjentami);